Rogic
När roboten är färdigbyggd ska den programmeras. Det betyder att du ska bestämma hur roboten ska uppföra sig och eventuellt reagera på signaler. Programmet "skrivs" med hjälp av det medföljande dataprogrammet Rogic.
(Windows, Chromebook, iPad eller Android)

När programmet är klart ansluter du en kabel mellan datorn och roboten för att skicka över programmet till robotens CPU (robotens hjärna). Tryck på On/Off knappen på roboten för att se om den startar och uppför sig som du hade tänkt dig.

Gör den inte det - gör om och gör bättre...


Programmeringen
Rogic är symboluppbyggt. Det innebär att alla kommandon finns som små block i ett bibliotek i vänsterkanten av programmet. Plocka ut de kommandon som du behöver och placera dem efter varandra.

Till höger visas två exempel:
Det vänstra programmet tänder först en grön diod i 2 sekunder. När den har varit släckt i 3 sekunder tänds en röd lysdiod som lyser i 4 sekunder.

Det högra programmet är tänkt till ett fordon med två hjul och en motor till varje hjul. En tryckknapp är kopplad till en av ingångarna på CPU-kortet. Om du trycker på knappen startar båda motorerna och roboten rör sig framåt. När knappen släpps upp stannar motorerna.

 Copyright © Sagitta Pedagog AB
Förrådsgatan 33A - 542 35 Mariestad - tel. 0501-16344 - sagitta@sagitta.se